Bo en Beau

Laserontharing

Disclaimer

Bo en Beau

Laserontharing

Disclaimer

Disclaimer voor https://boenbeau.be

Zaakvoerder Bo Vanderstraeten hierna te noemen “Bo” , verleent u hierbij toegang tot https://boenbeau.be ( hierna vernoemd “de website “) en nodigt u uit het de aangeboden informatie te verwerken. Bo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Beperkte aansprakelijkheid

Bo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud/prijzen onvolledig en/of onjuist is/zijn.
De op de website aangeboden materialen/info wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/info kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bo.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bo. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bo.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande melding. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met bovenstaande info.

© info@boenbeau.be

Bo Vanderstraeten
Kleine Catstraat 4
 8680 KOEKELARE

+32(0)51 804 804

BTW 0840.375.336